Informatie

Wil u uw kind inschrijven bij ons op school?

Neem telefonisch contact op met directeur Paul Desmet op het nummer 0476-97 83 93 of mail naar directiedestart@kluisbergen.be

Gemeentelijke Basisschool 'De Start' Berchem

Kloosterstraat 24

9690 Kluisbergen

Tel: 055 / 38 85 55

E-mail: directiedestart@kluisbergen.be

De gemeentelijke basisschool 'De Start' Berchem is het typevoorbeeld van een goed uitgerust, polyvalent gebouw aangepast aan alle behoeften van een hedendaagse school!!

ONZE TROEVEN

 • Sportieve school met gym, sport en zwemmen gegeven door een gymjuf. Ook kleuterzwemmen!!
 • Vrije keuze tussen de officiële godsdiensten en niet-confessionele zedenleer. De lessen worden gegeven door leermeesters. Een traditie in pluralisme sedert meer dan 25 jaar.
 • Wij organiseren:
  • meerdaagse buitenklassen;
  • educatieve uitstappen voor kleuter- en lager onderwijs;
  • leerrijke en prettige schoolreizen.
 • Er valt altijd iets te beleven:
  • feest van de grootouders;
  • Sinterklaas- en Kerstfeest;
  • eetfestijn;
  • schoolfeest.
 • Inspraak door de ouders via een goed uitgebouwde ouder- en schoolraad.
 • Gratis verstrekken van alle schrijfgerei, schriften, handboeken, werkboeken en invulbladen.
 • Wij respecteren de maximumfactuur zowel in de kleuterschool als in de lagere school.
 • Modern onderwijs volgens de jongste inzichten op pedagogisch, methodisch en didactisch vlak: hoekenwerk, contractwerk, gebruik van computers op een zinvolle manier en geïntegreerd in de vakken, alsook inspraak van de leerlingen.
 • Degelijke, smakelijke en voedzame warme maaltijden te verkrijgen tegen een zeer democratische prijs.

BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN

 • 's Morgens van 8.45 uur tot 12.00 uur.
 • 's Middags van 13.10 uur tot 16.00 uur en op vrijdag tot 15.00 uur.

TOEZICHTEN

 • 's Morgens van 7.00 uur tot 8.45 uur. 
 • 's Middags van 12.00 uur tot 13.10 uur.
 • 's Avonds van 16.00 uur tot 18.00 uur, op vrijdag tot 17.00 uur.
 • Op woensdag gratis tot 12.30 uur en dan tot 18.00 uur aan € 0,75 per begonnen half uur per kind in GBS 'De Start' Ruien onder de verantwoordelijkheid van het Gemeentebestuur van Kluisbergen.