Nuttig voor ouders

Scholengemeenschap Schelde-Leie

Gemeente Kluisbergen

CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding

112

Leer kinderen 112 kennen!

Klasse voor ouders

Het onderwijsmagazine voor leerkrachten, ouders en leerlingen

De opvoedingslijn

De opvoedingslijn helpt ouders met hun vragen over opvoeding

Anababa

Een Nederlandse website over het ouderschap

Kind en Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Leerstoornissen

Een website over leerstoornissen en problemen bij het leren

KOOGO

KOOGO is een overkoepelend orgaan dat ouders, ouderverenigingen en ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs ondersteunt, begeleidt en hun belangen behartigt

Onderwijskiezer

Onderwijskiezer is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap

OVSG

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Studietoelagen

Alle informatie omtrent school- en studietoelages

Clicksafe

Alles over een veilig en verantwoord internetgebruik voor en door kinderen en jongeren